Home/Devotional Collection/Shree Durga Ashtakam

॥ Durgastakam ॥

Durge paresi subhadesi paratparesi vandye mahesadayite karūṇarṇavesi ॥
Stutye svadhe sakalatapahare suresi krṣṇastute kuru krpam lalitekhilesi ॥ 1 ॥

Divye nute srutisatairvimale bhavesi kandarpadarasatasundari madhavesi ॥
Medhe girisatanaye niyate sivesi krṣṇastute kuru krpam lalitekhilesi ॥ 2 ॥

Rasesvari praṇatatapahare kulesi dharmapriye bhayahare varadagragesi ॥
Vagdevate vidhinute kamalasanesi krṣṇastutekuru krpam lalitekhilesi ॥ 3 ॥

Pūjye mahavrṣabhavahini maṅgalesi padme digambari mahesvari kananesi ॥
ramyedhare sakaladevanute gayesi krṣṇastute kuru krpam lalitekhilesi ॥ 4 ॥

Sraddhe surasuranute sakale jalesi gaṅge girisadayite gaṇanayakesi ॥
Dakṣe smasananilaye suranayakesi krṣṇastute kuru krpam lalitekhilesi ॥ 5 ॥

Tare krpardranayane madhukaiṭabhesi vidyesvaresvari yame nikhalakṣaresi ॥
Urje catuḥstani sanatani muktakesi krṣṇastute kuru krpam lalitakhilesi ॥ 6 ॥

Mokṣesthire tripurasundaripaṭalesi mahesvari trinayane prabale makhesi ॥
Trṣṇe taraṅgiṇi bale gatide dhruvesi krṣṇastute kuru krpam lalitekhilesi ॥ 7 ॥

Visvambhare sakalade vidite jayesi vindhyasthite sasimukhi kṣaṇade dayesi ॥
Mataḥ sarojanayane rasike smaresi krṣṇastute kuru krpam lalitekhilesi ॥ 8 ॥

Durgaṣṭakam paṭhati yaḥ prayataḥ prabhate sarvarthadam hariharadinutam vareṇyam ॥
Durgam supūjya mahitam vividhopacaraiḥ prapnoti vanchitaphalam na ciranmanuṣyaḥ ॥ 9 ॥

॥ Iti sri durgaṣṭakam sampurṇam ॥