Home/Devotional Collection/Shri Durga Chalisa

Namo Namo Durge Sukh Karani, Namo Namo Ambe Dukh Harani ॥
Nirankar Hai Jyoti Tumhari, Tihun Lok Pheli Ujayari ॥
Shashi Lalat Mukh Maha Vishala, Neter Lal Brikuti Vikrala ॥
Roop Matu Ko Adhika Suhave, Daras Karat Jan Ati Sukh Pave ॥
Tum Sansar Shakti Laya Kina, Palan Hetu Anna Dhan Dina ॥
Annapurna Hui Jag Pala, Tumhi Adi Sundari Bala ॥
Pralaya Kal Sab Nashan Hari, Tum Gauri Shiv Shankar Pyari ॥
Shiv Yogi Tumhare Gun Gave, Brahma Vishnu Tumhe Nit Dhyaven ॥
Roop Saraswati Ko Tum Dhara, De Subudhi Rishi Munin Ubara ॥
Dharyo Roop Narsimha Ko Amba, Pragat Bhayin Phar Kar Kamba ॥
Raksha Kari Prahalad Bachayo, Hiranakush Ko Swarg Pathayo ॥
Lakshmii Roop Dharo Jag Mahi, Shree Narayan Ang Samahi ॥
Ksheree Sindhu Karat Vilasa, Daya Sindhu Deejay Man Aasa ॥
Hingalaj Mein Tumhi Bhavani, Mahima Amit Na Jaat Bakhani ॥
Matangi Dhoomavati Mata, Bhuvneshwari Bagala Sukhdata ॥
Shree Bairav Tara Jog Tarani, Chinna Bhala Bhav Dukh Nivarani ॥
Kehari Vahan Soh Bhavani, Langur Veer Chalat Agavani ॥
Kar Men Khappar Khadag Viraje, Jako Dekh Kal Dar Bhaje ॥
Sohe Astra Aur Trishoola, Jase Uthata Shatru Hiya Shoola ॥
Nagarkot Mein Tumhi Virajat, Tihun Lok Mein Danka Bajat ॥
Shumbhu Nishumbhu Danuja Tum Mare, Rakta-Beeja Shankhan Samhare ॥
Mahishasur Nripa Ati Abhimani, Jehi Agha Bhar Mahi Akulani ॥
Roop Kaaral Kalika Dhara, Sen Sahita Tum Tin Samhara ॥
Pari Garha Santan Par Jab Jab, Bhayi Sahaya Matu Tum Tab Tab ॥
Amarpuri Aru Basava Loka, Tava Mahima Sab Rahen Asoka ॥
Jwala Mein Hai Jyoti Tumhari, Tumhen Sada Pujan Nar Nari ॥
Prem Bhakti Se Jo Yash Gaye, Dukh-Daridra Nikat Nahin Ave ॥
Dhyave Tumhen Jo Nar Man Laee, Janam-Maran Tako Chuti Jaee ॥
Jogi Sur-Muni Kahat Pukari, Jog Na Ho Bin Shakti Tumhari ॥
Shankar Aacharaj Tap Keenhon, Kam, Krodh Jeet Sab Leenhon ॥
Nisidhin Dhyan Dharo Shanker Ko, Kahu Kal Nahin Sumiron Tum Ko ॥
Shakti Roop Ko Maram Na Payo, Shakti Gayi Tab Man Pachitayo ॥
Sharnagat Hui Keerti Bakhani, Jai Jai Jai Jagdamb Bhavani ॥
Bhayi Prasanna Aadi Jagdamba, Dayi Shakti Nahin Keen Vilamba ॥
Mokun Matu Kashta Ati Ghero, Tum Bin Kaun Hare Dukh Mero ॥
Asha Trishna Nipat Sataven, Moh Madadik Sab Binsaven ॥
Shatru Nash Keeje Maharani, Sumiron Ekachita Tumhen Bhavani ॥
Karo Kripa Hey Matu Dayala, Riddhi-Siddhi De Karahu Nihala ॥
Jab Lagi Jiyoon Daya Phal Paoon, Tumro Yash Mein Sada Sunaoon ॥
Durga Chalisa Jo Gaye, Sab Sukh Bhog Parampad Pave ॥
Devidas Sharan Nij Jani, Karahu Kripa Jagdamb Bhavani ॥