Home/Devotional Collection/Shri Ganesh Ji Ki Arti

Vrakatunda mahakaya, suryakoti samaprabhah |
nirvaghnaṁ kuru me deva, sarvakaryerusu sarvada ||

jai ganesh, jai ganesh, jai ganesh deva ॥
Mata jaki parvati, pita mahadeva ॥
Jai ganesh, jai ganesh, jai ganesh deva ॥

Eka danta dayavanta, cara bhujadhari ॥
Mathe pe sindura sohe, muse ki savari ॥
Jai ganesh, jai ganesh, jai ganesh deva ॥

Andhana ko ankha deta, korhina ko kaya ॥
Banjhana ko putra deta, nirdhana ko maya ॥
Jai ganesh, jai ganesh, jai ganesh deva ॥

Hara carhai, phula carhai aura carhai meva ॥
Ladduana ko bhoga lage, santa kare seva ॥
Jai ganesh, jai ganesh, jai ganesh deva ॥

Dinana ki laja rakho, sambhu sutavari ॥
Kamana ko purna karo, jaga balihari ॥