Home/Devotional Collection/Shri Kali Maa Ki Arti

Mangala ki seva suna meri deva, hatha joda tere dvaar khade ।
Pan supari dhvaja naariyal le jvala teri bheta dharesuna ।
jagadambe na kara vilambe, santana ke bhandar bhare ।
Santana pratipali sada khusahali, jai kali kalyana kare ॥

Buddhi vidhata tu jaga mata, mera karaja sidva re ।
Carana kamala ka liya asara sarana tumhari ana pade ।
jaba jaba bhida padi bhaktana para, taba taba apa sahaya kare ॥

Guru ke vara sakala jaga mohayo, taruni rupa anupa dharemata ।
hokara putra khilave, kahi bharya bhoga karesukra sukhadai sada ।
sahai santa khade jayakara kare ॥

Brahma visnu mahesa phala liye bheta tere dvara khadeatala sihansana ।
baithi meri mata, sira sone ka chatra phirevara sanicara ।
kukama barano, jaba lakada para hukuma kare ॥

Khadga khappara trisula hatha liye, rakta bija ko bhasma kare ।
sumbha nisumbha ko ksana me mare, mahisasura ko pakada dale ॥

Adita vari adi bhavani, jana apane ko kasta hare ॥

Kupita hokara danava mare, candamunda saba cura kare ।
jaba tuma dekhi daya rupa ho, pala me sakanta dura kare ।
saumya svabhava dharayo meri mata, jana ki arja kabula kare ॥

Sata bara ki mahima barani, saba guna kauna bakhana kare ।
sinha pitha para cadhi bhavani, atala bhavana me rajya kare ।
darsana pave mangala gave, siddha sadhaka teri bheta dhare ॥

Brahma veda padhe tere dvare, siva sankara hari dhyana dhare ।
indra krsna teri kare arati, cevara kubera dulaya rahe ।
jaya janani jaya matu bhavani, atala bhavana me rajya kare ॥

Santana pratipali sada khusahali, maiya jai kali kalyana kare ॥