Home/Devotional Collection/Shri Kali Chalisa

॥ Doha ॥

Jaykali Kalimalaharan , Mahima Agam Apar ।
Mahish Mardini Kalika, Dehu Abhay Apar ॥

॥ Chaopaee ॥

Ari Mad Man Mitavan Hari, Mundamal Gal Sohat Pyari ॥
Ashtabhuji Sukhdayak Mata, Dushtdalan Jag Me Vikhyata ॥
Bhal Vishal Mukut Chhavi Chhajei, Kar Me Shish Shatru Ka Sajei ॥
Dooje Hath Liye Madhu Pyala, Hath Tiisare Sohat Bhala ॥
Chauthe Khappar Khadag Kar Panche, Chhathe Trishul Shatru Bal Janche ॥
Saptam Kar Damakat Asi Pyari, Shobha Adbhut Mat Tumhari ॥
Ashtam Kar Bhaktan Var Data, Jag Manharan Roop Ye Mata ॥
Bhaktan Me Anurakt Bhavani, Nishdin Rate Rishi-Muni Gyani ॥
Mahashakti Ati Prabal Punita, Tu Hi Kali Tu Hi Sita ॥
Patit Tarini He Jag Palak, Kalyani Papi Kul Ghalak ॥
Shesh Suresh Na Pavat Para, Gauri Roop Dharyo Ek Bara ॥
Tum Saman Data Nahi Dooja, Vidhivat Kare Bhaktajan Pooja ॥
Roop Bhayankar Jab Tum Dhara, Dushtadalan Kinhehu Sanhara ॥
Nam Anekan Mat Tumhare, Bhaktajano Ke Sankat Tare ॥
Kali Ke Kasht Kaleshan Harani, Bhav Bhay Mochan Mangal Karani ॥
Mahima Agam Ved Yash Gavei, Narad Sharad Par Na Pavei ॥
Bhoo Par Bhar Badhyau Jab Bhari, Tab Tab Tum Prakati Mahtari ॥
adi Anadi Abhay Varadata, Vishvavidit Bhav Sankat Trata ॥
Kusamay Nam Tumharau Linha, Usako Sada Abhay Var Dinha ॥
Dhyan Dhare Shruti Shesh Suresha, Kal Roop Lakhi Tumaro Bhesha ॥
Kalua Bhairo Sang Tumhare, Ari Hit Roop Bhayanak Dhare ॥
Sevak Langur Rahat Agari, Chauisath Jogan Agyakari ॥
Treta Mein Raghuvar Hit ai, Dashkandhar Ki Sain Nasai ॥
Khela Ran Ka Khel Nirala, Bhara Mans-Majja Se Pyala ॥
Raudra Roop Lakhi Danav Bhage, Kiyau Gavan Bhavan Nij Tyage ॥
Tab Esau Tamas Chadh ayo, Svajan Vijan Ko Bhed Bhulayo ॥
Ye Balak Lakhi Shankar aye, Rah Rok Charanan Me Dhaye ॥
Tab Mukh Jibh Nikar Jo ai, Yahi Roop Prachalit Hai Mai ॥
Badhyo Mahishasur Mad Bhari, Pidit Kiye Sakal Nar-Nari ॥
Karun Pukar Suni Bhaktan Ki, Peer Mitavan Hit Jan-Jan Ki ॥
Tab Pragati Nij Sain Sameta, Nam Pada Ma Mahish Vijeta ॥
Shumbh Nishumbh Hane Chhan Mahi, Tum Sam Jag Doosar Kou Nahi ॥
Man Mathanhari Khal Dal Ke, Sada Sahayak Bhakt Vikal Ke ॥
Deen Vihin Karei Nit Seva, Pavei Manvanchhit Phal Meva ॥
Sankat Me Jo Sumiran Karahi, Unake Kasht Maatu Tum Harahi ॥
Prem Sahit Jo Kirati Gavei, Bhav Bandhan So Mukti Pavei ॥
Kali Chalisa Jo Padhahi, Svarglok Binu Bandhan Chadhahi ॥
Daya Drishti Herau Jagadamba, Kehi Karan Ma Kiyau Vilamba ॥
Karahu Matu Bhaktan Rakhvali, Jayati Jayati Kali Kankali ॥
Sevak Deen Anath Anari, Bhaktibhav Yuti Sharan Tumhari ॥

॥ Doha ॥

Prem Sahit Jo Kare, Kali Chalisa Path ।
Tinaki Pooran Kamana, Hoy Sakal Jag Thath ॥