Home/Devotional Collection/Shri Sai Baba Ki Arti

Om jai sai hare, baba shirdi sai hare ॥
Bhaktajano ke karana, unake kasta nivarana ॥
Shirdi mem ava-tare, om jai sai hare ॥
Om jai sai hare, baba shirdi sai hare ॥
Dukhiyana ke saba kastana kaje, shirdi mein prabhu apa viraje ॥
Phulom ki gala mala raje, kaphani, saila sundara saje ॥
Karaja saba ke karem, om jai sai hare ॥
Jai sai hare, baba shirdi sai hare ॥
Kakara arata bhaktana gavem, guru sayana ko cavari javem ॥
Saba rogom ko udi bhagave, guru phakira hamako bhave ॥
Bhaktana bhakti karem, om jai sai hare ॥
Jai sai hare, baba shirdi sai hare ॥
Hindu muslima sikkh isai, bauddha jaina saba bhai bhai ॥
Raksa karate baba sai, sarana gahe jaba dvarikamai ॥
Avirala dhuni jare, om jai sai hare ॥
Jai sai hare, baba shirdi sai hare ॥
Bhaktom mem priya sama bhave, hemadaji se carita likhave ॥
Guruvara ki sandhya ave, siva, sai ke dohe gave ॥
Aṅkhiyana prema jhare, om jai sai hare ॥
Om jai sai hare, baba shirdi sai hare ॥
Om jai sai hare, baba shirdi sai hare ॥
Shirdi sai hare, babaom jai sai hare ॥
Sri sadguru sai nath maharaj ki jai ॥