Home/Devotional Collection/Shree Suktam

Om hiranyavarnama harinim suvarnarajatastrajam ॥
Candram hiranmayim laksmim jatavedo ma avaha ॥ 1 ॥

Tam ma avaha jatavedo laksmimanapagaminim ॥
Yasyam hiranyam vindeyam gamasvam purusanaham ॥ 2 ॥

Asvapurvam rathamadhyam hastinadaprabodhinim ॥
Sriyam devimupahvaye srirmadevi jusatam ॥ 3 ॥

Kansosmitam hiranyaprakaram adram jvalantim trptam tarpayantim ॥
Padmesthitam padmavarnam tamihopahvayesriyam ॥ 4 ॥

Candram prabhasam yasasa jvalantim sriyanloke deva justamudaram ॥
Tam padminimim saranamaham prapadyelaksmirme nasyatam tvam vrne ॥ 5 ॥

Adityavarne tapasodhijato vanaspatistavavrksotha bilvah ॥
Tasya phalani tapasanudantu mayantarayasca bahya alaksmih ॥ 6 ॥

Upaitu mam devasakhah Kirtiscamanina saha ॥
Pradurbhuto surastresmin kirtimrdhdim dadatu me ॥ 7 ॥

Ksutpapasamalam jestham alaksmim nasayamyaham ॥
Abhutimasamrdhdim ca sarvanirnuda me grhata ॥ 8 ॥

Gandhadvaram duradharsam nityapustam karisinim ॥
Isvarim sarvabhutanam tamihopahvaye sriyam ॥ 9 ॥

Manasah Kamamakutim vacah Satyamasimahi ॥
Pasunam rupamannasya mayi srih Sreyatam yasah ॥ 10 ॥

Kardamenaprajabhuta mayisambhavakardama ॥
Sriyam vasayamekule mataram padmamalinim ॥ 11 ॥

Apa srajantu sigdhani ciklita vasa me grhe ॥
Ni ca devim mataram sriyam vasaya me kule ॥ 12 ॥

Ardram puskarinim pusti piṅgalam padmamalinim ॥
Candram hiranmayim laksmim jatavedo ma avaha ॥ 13 ॥

Ardram yah Karinim yastim suvarnam hemamalinim ॥
Suryam hiranmayim laksmi jatavedo ma avaha ॥ 14 ॥

Tam ma avaha jatavedo laksmimanapagaminim ॥
Yasyam hiranyam prabhutam gavo dasyosvan vindeyam purusanaham ॥ 15 ॥

Yah Sucih Prayatobhutva juhuyaadajyamanvaham ॥
Suktam pañcadasarca ca srikamah Satatam japet ॥ 16 ॥

Padmanane padmauru padmaksi padmasambhave ॥
Tanme bhajasi padmaksi yena saukhyam labhamyaham ॥ 17 ॥

Asvadayai godayai dhanadayai mahadhane ॥
Dhanam me labhatam devi sarvakamansca dehi me ॥ 18 ॥

Padmanane padmavipatre padmapriye padmadalayataksi ॥
Visvapriye visnumanonukule tvatpadapadmam mayi sannidhastvam ॥ 19 ॥

Putrapautram dhanandhanyam hastasvadigaveratham ॥
Prajanam bhavasi mata ayusmantam karotu me ॥ 20 ॥

Dhanamagnirdhanam vayurdhanam suryodhanam vasu ॥
Dhanamindro brhaspatirvarunam dhanamastu me ॥ 21 ॥

Vainateya somam piba somam pibatu vrtaha ॥
Somam dhanasya somino mahyam dadatu sominah ॥ 22 ॥

Na krodho na ca matsarya na lobho nasubhamatih ॥
Bhavanti krtapunyanam bhaktanam srisuktam japet ॥ 23 ॥

Sarasijanilaye sarojahaste dhavalataransukagandhamalyasobhe ॥
Bhagavati harivallabhe manojñe tribhuvanabhutikari prasidamahyam ॥ 24 ॥

Visnupatnim ksamam devi madhavi madhavapriyam ॥
Laksmim priyasakhim devim namamyacyutavallabham ॥ 25 ॥

Mahalaksmi ca vidmahe visnupatni ca dhimahi ॥
Tanno laksmih Pracodayat ॥ 26 ॥

Srivarcasvamayusyamarogyamavidhacchobhamanam mahiyate ॥
Dhanyam dhanam pasum bahuputralabham satasanvatsaram dirghamayuh ॥ 27 ॥

॥ Iti srisuktam samaptama ॥