होम/मंत्र-यंत्र संग्रह/मां लक्ष्मी के १०८ नाम

1. ॐ प्रकृत्यै नमः ।
2.ॐ विकृत्यै नमः ।
3.ॐ विद्यायै नमः ।
4.ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ।
5.ॐ श्रद्धायै नमः ।
6.ॐ विभूत्यै नमः ।
7.ॐ सुरभ्यै नमः ।
8.ॐ परमात्मिकायै नमः ।
9.ॐ वाचे नमः ।
10.ॐ पद्मालयायै नमः ।
11.ॐ पद्मायै नमः ।
12.ॐ शुचये नम ।
13.ॐ स्वाहायै नमः ।
14.ॐ स्वधायै नमः ।
15.ॐ सुधायै नमः ।
16.ॐ धन्यायै नमः ।
17.ॐ हिरण्मय्यै नमः ।
18.ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
19.ॐ नित्यपुष्टायै नमः ।
20.ॐ विभावर्यै नमः ।
21.ॐ अदित्यै नमः ।
22.ॐ दित्ये नमः ।
23.ॐ दीपायै नमः ।
24.ॐ वसुधायै नमः ।
25.ॐ वसुधारिण्यै नमः ।
26.ॐ कमलायै नमः ।
27.ॐ कान्तायै नमः ।
28.ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
29.ॐ क्रोधसंभवायै नमः ।
30.ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः ।
31.ॐ बुद्धये नमः ।
32.ॐ अनघायै नमः ।
33.ॐ हरिवल्लभायै नमः ।
34.ॐ अशोकायै नमः ।
35.ॐ अमृतायै नमः ।
36.ॐ दीप्तायै नमः ।
37. ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः ।
38.ॐ धर्मनिलयायै नमः ।

39.ॐ करुणायै नमः ।
40.ॐ लोकमात्रे नमः ।
41.ॐ पद्मप्रियायै नमः ।
42.ॐ पद्महस्तायै नमः ।
43.ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
44.ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः ।
45.ॐ पद्मोद्भवायै नमः ।
46.ॐ पद्ममुख्यै नमः ।
47.ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः ।
48.ॐ रमायै नमः ।
49.ॐ पद्ममालाधरायै नमः ।
50.ॐ देव्यै नमः ।
51.ॐ पद्मिन्यै नमः ।
52.ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः ।
53.ॐ पुण्यगन्धायै नमः ।
54.ॐ सुप्रसन्नायै नमः ।
55.ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः ।
56.ॐ प्रभायै नमः ।
57.ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।
58.ॐ चन्द्रायै नमः ।
59.ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः ।
60.ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
61.ॐ चन्द्ररूपायै नमः ।
62.ॐ इन्दिरायै नमः ।
63.ॐ इन्दुशीतलायै नमः ।
64.ॐ आह्लादजनन्यै नमः ।
65.ॐ पुष्टयै नमः ।
66.ॐ शिवायै नमः ।
67.ॐ शिवकर्यै नमः ।
68.ॐ सत्यै नमः ।
69.ॐ विमलायै नमः ।
70.ॐ विश्वजनन्यै नमः ।
71.ॐ तुष्टयै नमः ।
72.ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ।
73. ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः ।
74. ॐ शान्तायै नमः ।
75. ॐ शुक्लमाल्यांबरायै नमः ।
76. ॐ श्रियै नमः ।

77. ॐ भास्कर्यै नमः ।
78. ॐ बिल्वनिलयायै नमः ।
79. ॐ वरारोहायै नमः ।
80. ॐ यशस्विनयै नमः ।
81. ॐ वसुन्धरायै नमः ।
82. ॐ उदारांगायै नमः ।
83. ॐ हरिण्यै नमः ।
84. ॐ हेममालिन्यै नमः ।
85. ॐ धनधान्यकर्ये नमः ।
86. ॐ सिद्धये नमः ।
87. ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः ।
88. ॐ शुभप्रदाये नमः ।
89. ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः ।
90. ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ।
91. ॐ वसुप्रदायै नमः ।
92. ॐ शुभायै नमः ।
93. ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः ।
94. ॐ समुद्रतनयायै नमः ।
95. ॐ जयायै नमः ।
96. ॐ मंगळा देव्यै नमः ।
97. ॐ विष्णुवक्षस्स्थलस्थितायै नमः ।
98. ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ।
99. ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः ।
100. ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः ।
101. ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ।
102. ॐ देव्यै नमः ।
103. ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः ।
104. ॐ नवदुर्गायै नमः ।
105. ॐ महाकाल्यै नमः ।
106. ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकायै नमः ।
107. ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नायै नमः ।
108. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः