होम/मंत्र-यंत्र संग्रह/मां सरस्वती के १०८ नाम

(1) ॐ सरस्वत्यै नमः ।
(2) ॐ महाभद्रायै नमः ।
(3) ॐ महामायायै नमः ।
(4) ॐ वरप्रदायै नमः ।
(5) ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
(6) ॐ पद्मनिलयायै नमः ।
(7) ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
(8) ॐ पद्मवक्‍त्रायै नमः ।
(9) ॐ शिवानुजायै नमः ।
(10) ॐ पुस्तकभृते नमः ।
(11) ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ।
(12) ॐ रमायै नमः ।
(13) ॐ परायै नमः ।
(14) ॐ कामरूपायै नमः ।
(15) ॐ महाविद्यायै नमः ।
(16) ॐ महापातक नाशिन्यै नमः ।
(17) ॐ महाश्रयायै नमः ।
(18) ॐ मालिन्यै नमः ।
(19) ॐ महाभोगायै नमः ।
(20) ॐ महाभुजायै नमः ।
(21) ॐ महाभागायै नमः ।
(22) ॐ महोत्साहायै नमः ।
(23) ॐ दिव्याङ्गायै नमः ।
(24) ॐ सुरवन्दितायै नमः ।
(25) ॐ महाकाल्यै नमः ।
(26) ॐ महापाशायै नमः ।
(27) ॐ महाकारायै नमः ।
(28) ॐ महाङ्कुशायै नमः ।
(29) ॐ पीतायै नमः ।
(30) ॐ विमलायै नमः ।
(31) ॐ विश्‍वायै नमः ।
(32) ॐ विद्युन्मालायै नमः ।
(33) ॐ वैष्णव्यै नमः ।
(34) ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
(35) ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।
(36) ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः ।
(37) ॐ सावित्र्यै नमः ।
(38) ॐ सुरसायै नमः ।

(39) ॐ देव्यै नमः ।
(40) ॐ दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः ।
(41) ॐ वाग्देव्यै नमः ।
(42) ॐ वसुधायै नमः ।
(43) ॐ तीव्रायै नमः ।
(44) ॐ महाभद्रायै नमः ।
(45) ॐ महाबलायै नमः ।
(46) ॐ भोगदायै नमः ।
(47) ॐ भारत्यै नमः ।
(48) ॐ भामायै नमः ।
(49) ॐ गोविन्दायै नमः ।
(50) ॐ गोमत्यै नमः ।
(51) ॐ शिवायै नमः ।
(52) ॐ जटिलायै नमः ।
(53) ॐ विन्ध्यावासायै नमः ।
(54) ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः ।
(55) ॐ चण्डिकायै नमः ।
(56) ॐ वैष्णव्यै नमः ।
(57) ॐ ब्राह्मयै नमः ।
(58) ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः ।
(59) ॐ सौदामिन्यै नमः ।
(60) ॐ सुधामूर्त्यै नमः ।
(61) ॐ सुभद्रायै नमः ।
(62) ॐ सुरपूजितायै नमः ।
(63) ॐ सुवासिन्यै नमः ।
(64) ॐ सुनासायै नमः ।
(65) ॐ विनिद्रायै नमः ।
(66) ॐ पद्मलोचनायै नमः ।
(67) ॐ विद्यारूपायै नमः ।
(68) ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
(69) ॐ ब्रह्मजायायै नमः ।
(70) ॐ महाफलायै नमः ।
(71) ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः ।
(72) ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।
(73) ॐ त्रिगुणायै नमः ।
(74) ॐ शास्‍त्ररूपिण्यै नमः ।
(75) ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः ।
(76) ॐ शुभदायै नमः ।

(77) ॐ स्वरात्मिकायै नमः ।
(78) ॐ रक्‍तबीजनिहन्‍त्र्यै नमः ।
(79) ॐ चामुण्डायै नमः ।
(80) ॐ अम्बिकायै नमः ।
(81) ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः ।
(82) ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः ।
(83) ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ।
(84) ॐ सौम्यायै नमः ।
(85) ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः ।
(86) ॐ कालरात्र्यै नमः ।
(87) ॐ कलाधारायै नमः ।
(88) ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
(89) ॐ वाग्देव्यै नमः ।
(90) ॐ वरारोहायै नमः ।
(91) ॐ वाराह्यै नमः ।
(92) ॐ वारिजासनायै नमः ।
(93) ॐ चित्राम्बरायै नमः ।
(94) ॐ चित्रगन्धायै नमः ।
(95) ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ।
(96) ॐ कान्तायै नमः ।
(97) ॐ कामप्रदायै नमः ।
(98) ॐ वन्द्यायै नमः ।
(99) ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः ।
(100) ॐ श्‍वेताननायै नमः ।
(101) ॐ नीलभुजायै नमः ।
(102) ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ।
(103) ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः ।
(104) ॐ रक्‍तमध्यायै नमः ।
(105) ॐ निरञ्जनायै नमः ।
(106) ॐ हंसासनायै नमः ।
(107) ॐ नीलजङ्घायै नमः ।
(108) ॐ ब्रह्मविष्णुशिवान्मिकायै नमः ।