होम/मंत्र-यंत्र संग्रह/भगवान सूर्य के मंत्र

इस मंत्र के द्वारा सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए-

ऊँ सूर्याय नमः अर्घं समर्पयामि |

सूर्य वैदिक मंत्र-

ऊँ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यण्च ।
हिरण्य़येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन ।।

सूर्य का पौराणिक मंत्र

जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम ।
तमोsरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोsस्मि दिवाकरम ।।

सूर्य नाम मंत्र- ऊँ घृणि सूर्याय नम:

सूर्य के लिए तांत्रोक्त मंत्र

(1) ऊँ घृणि: सूर्यादित्योम (2) ऊँ घृणि: सूर्य आदित्य श्री (3) ऊँ ह्रां ह्रीं ह्रौं स: सूर्याय: नम: (4) ऊँ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नम:

सूर्य गायत्री मंत्र-

ऊँ आदित्याय विदमहे दिवाकराय धीमहि तन्न: सूर्य: प्रचोदयात |

सूर्य नमस्कार के 12 प्रमुख मंत्र

(1) ॐ सूर्याय नम: । (2) ॐ भास्कराय नम:। (3) ऊं रवये नम: । (4) ऊं मित्राय नम: । (5) ॐ भानवे नम: (6) ॐ खगय नम: । (7) ॐ पुष्णे नम: । (8) ॐ मारिचाये नम: । (9) ॐ आदित्याय नम: । (10) ॐ सावित्रे नम: । (11) ॐ आर्काय नम: । (12) ॐ हिरण्यगर्भाय नम: ।

सूर्य नमस्कार